👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering TRYGGHET, VITSIPPAN 21/22

Skapad 2020-04-30 13:57 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati, respekt

Innehåll

Avdelningens mål:

Både barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på vår förskola.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga i sig själva och på vår förskola, så att de känner sig trygga i både lärande och socialt.

Vi vill att varje barn ska få utrymme att sätta ord på sina känslor, våga utmana sig själva och känna en glädje i att vara på förskolan, både för sig själv men också i grupp.

Vi vill att barnens vistelse på förskolan ska upplevas som rolig, trygg och läroriik.

 

 

Aktivitet:

Vi jobbar med trygghetsvandringar och intervjuer ( ett verktyg för att upptäcka otrygghet ) .

Vi arbetar med STOPP på olika sätt för att etablera hos barnen både att man kan använda sig av "stopp-handen" om det är något man inte vill, men även att barnen ska veta att man ALLTID måste respektera ett stopp/nej. Barnen ska kunna känna sig trygga i att bli lyssnade på om det säger stopp eller nej.

Vi jobbar nära barnen och är närvarande pedagoger som upptäcker när något händer och då finns till hands för hjälp, vägledning, tröst, vad som nu kan behövas. Barnen ska känna sig trygga i att vi finns där.

Vi arbetar för att ingen fråga/fundering är dum och inget svar är dumt. Att man ska våga säga vad man tror utan att det måste vara rätt, vi kan bolla idéer tills vi kommer fram till vad som är rätt, eller så tar vi reda på det tillsammans. Kan handla om tex på en samling, vid upptäckter i skogen, under gruppverksamheten, när vi ska ställa en hypotes innan ett experiment eller annat när olika ting uppmärksammas. Alla ska våga prova!

På läsvilan har vi introducerat avslappning med avslappningssaga och massage i olika former, lyssnat på lugn musik. Vi har arbetat med trygghet, respekt och samtycke som hörnstenar. 

Vi har i åtanke att vi i första hand bokar, för barnen bekanta vikarier samt att vikarier inte ska hantera intima/känsliga situationer så som blöjbyte, hjälp vid toalettbesök samt att det är ordinarie personal som håller i sovvilan.

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med trygghet är alltid aktuellt och pågår i alla förskolans aktiviteter.
Vi jobbar för barnens självkänsla och självtillit. Bli trygga och självständiga individer, som tror på sig själv.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18