Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt landskap - Skåne

Skapad 2020-04-30 14:21 i Tollarps skola Kristianstad
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Under resten av terminen kommer vi att arbeta med vårt landskap Skåne. Du får lära dig mer om vårt landskap, olika städer, t.ex. Kristianstad, Lund och Malmö, några historiska platser och viktiga händelser i Skånes historia och lite kring skånsk kultur, tex. Skånes flagga, landskapsblomma, -djur och -vapen. Vi ska träna oss i kartkunskap, söka information i böcker, broschyrer och på internet, samt skriva egna faktatexter med passande bilder till.

Innehåll

 

Mål för eleven:

Kartkunskap:

 • Känna till Skånes största tätorter (bl a. Malmö, Kristianstad, Lund, Helsingborg)
 • Känna till Skånes största vattendrag och åsar (Ivösjön, Immeln, Helge å, Linderödsåsen)
 • Kunna vilka landskap som gränsar till Skåne

Faktakunskap:

 • Veta hur Skånes flagga ser ut
 • Känna till vilka som är Skånes landskapsblomma och landskapsdjur.
 • Känna till hur Skånes natur och miljö ser ut (odlad mark, kuster, lövskog)

Så här kommer vi att arbeta

 • Läsa och lyssna på faktatexter.
 • Se filmer.
 • Skriva och dokumentera med ord och bild.
 • Genomgångar
 • Arbeta med karta

 Bedömning

Dina kunskaper om området kommer att bedömas utifrån muntliga diskussioner samt hur du tagit till dig de kunskaper, samband, ord och begrepp som vi arbetat med under arbetsområdet.

I början av temat kommer vi att göra en gemensam tankekarta för att ta reda på vad du redan vet om Skåne. Du kommer att få se bilder på Skånes flagga och landskapsvapen och ska få göra egna bilder av dessa. Under temats gång kommer du också att få ta reda på fakta om någon/några kända städer och platser i Skåne, samt skriva faktatexter om vad du har lärt dig. Du kommer att få göra en reklamsida om något som du tycker är intressant.

När vi arbetar med Skånes karta, kommer du att få lära dig några viktiga geografiska platser i Skåne. Vi kommer att läsa böcker, titta på filmer, söka information på nätet och i broschyrer för att söka fakta.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Vårt landskap - Skåne

Nivå 1
Nivå 2
Använda karta för att återge namn och beskriva lägen
Jag kan med hjälp av en karta visa några platser som ligger i Skåne.
Jag kan visa och rita ut på en karta flera platser som ligger i Skåne.
Söka information och göra sammanställningar
Jag vet var jag kan söka information om Skåne och gör det med stöd av pedagog eller kamrat.
Jag vet var jag kan söka information om Skåne och kan göra det själv.
Historia och människors levnadsvillkor
Jag kan muntligt ge några exempel på platser, byggnader och händelser från Skånes historia.
Jag kan muntligt ge flera exempel på platser, byggnader och händelser från Skånes historia.
Ny aspekt
Söka fakta, skriva text och redovisa muntligt.
Jag kan, med stöd av pedagog eller kamrat, skriva en faktatext om en plats, byggnad eller person från Skåne, samt välja eller rita en passande bild till. Jag kan redovisa min fakta muntligt för en pedagog.
Jag kan, på egen hand, skriva en faktatext om en plats, byggnad eller person från Skåne, samt välja eller rita en passande bild till. Jag kan redovisa min fakta muntligt för klassen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: