Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - Repetition år 9

Skapad 2020-04-30 14:33 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Matematik
I det här området behandlas uttryck och utsagor, talmönster, förenkling av uttryck, beräkning av värdet på uttryck, ekvationer och ekvationer vid problemlösning. Det mesta som tas upp har behandlas i tidigare årskurser. (Funktioner, värdetabeller och räta linjens ekvation behandlas i ett annat område.)

Innehåll

När du jobbat klart med området ska du kunna: 

 • använda prioriteringsreglerna vid beräkning av värdet på numeriska uttryck
 • skilja på uttryck och utsagor
 • skilja på algebraiska och numeriska uttryck
 • teckna uttryck utifrån bilder och beskrivningar
 • beskriva matematiska mönster i ord och med algebraiska uttryck
 • tolka uttryck 
 • förenkla uttryck med och utan parenteser och även uttryck med minustecken före parentes
 • bryta ut faktorer ur parenteser
 • beräkna värdet på uttryck när värdet på variablerna är känt
 • lösa enkla ekvationer i "ett steg" och "två steg" (t.ex. 37 + x = 41,3  och 5x - 19 = 129)
 • Använda ekvationer vid problemlösning. 

Uppgifter

 • Uttryck, utsagor och prioriteringsreglerna - öva C

 • Uttryck och utsagor - öva B

 • Uttryck, utsagor och prioriteringsregler - Öva A

 • Uttryck, utsagor och prioriteringsreglerna

Matriser

Ma
Algebra repetition åk 9 vt 20

Uttryck och utsagor

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Teckna uttryck till bilder och beskrivningar
Tolka uttryck
Skilja på uttryck och utsaga
Skilja på numeriska och algebraiska uttryc
Behärskar prioriteringsreglerna
Kan beskriva talmönster i ord
Kan förenkla uttryck
Kan beräkna värdet av uttryck om värdet på variablerna är kända
Kan beskriva enkla talmönster med algebraiska uttryck

Ekvationer

1
Har testat, och kan ännu ej
2
Jobbar aktivt med detta
3
Kan och förstår så väl, att uppgifterna vanligen lösas utan hjälp när man övar på just det här.
4
Jobbar med uppgifterna som repetition, blandat med andra uppgifter
5
Kan och förstår så väl att uppgifterna vanligen löses utan hjälp även när de förekommer blandat med andra uppgifter.
6
Är mycket säker på detta, även efter några veckors uppehåll, och kan tillämpa i nya sammanhang (när det är relevant).
Kan lösa enkla ekvationer med balansmetoden
Kan lösa enkla ekvationer med hjälp av sambandet mellan räknesätten
Kan teckna ekvationer och använda sig av ekvationer vid problemlösning.
Kan jämföra olika metoder för ekvationslösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: