👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljöhot - svenska

Skapad 2020-05-01 12:32 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
I ett samarbete med NO:n ska du skriva en utredande text/faktauppsats om ett miljöhot. I denna text ska du öva dig på att leta information och omvandla den till en egen text med egna ord. Du ska ange dina källor med hjälp av fotnoter.

Innehåll

Under vecka 14-17 ska ni arbeta med att skriva en faktauppsats kring ett miljöhot. Här gäller det att värdera och välja bra källor, skriva om informationen med egna ord och källhänvisa med hjälp utav fotnoter. Ni följer stödmallen för en faktauppsats och skriver inledning, avhandling och avslutning. Arbetet görs i samarbete med NO:n.

All information ni behöver finns i ett Classroom som heter miljöhot. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Faktauppsats/Utredande text

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Skriva texter
 • Sv  E 9
 • Sv  A 9
Du kan skriva en faktauppsats med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva en faktauppsats med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en faktauppsats med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Ny aspekt
Skriva texter
Du kan skriva en faktauppsats med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Du kan skriva en faktauppsats med fungerande anpassning till texttyp.
Du kan skriva en faktauppsats med väl fungerande anpassning till texttyp.
Ny aspekt
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan söka, välja ut och sammanställa fakta med egna ord från två källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information med egna ord från två eller fler källor (relevant för uppgiften) och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från två eller fler källor (hög relevans för uppgiften) och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Sammanställningar
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ny aspekt
Muntliga redogörelser
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.