Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna åk 6 - Frida och Anna

Skapad 2020-05-01 13:36 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi arbetar med fakta om världsreligionerna, tittar på likheter och skillnader samt vad religion kan betyda för människan.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Fördjupa oss i religion och arbeta digitalt.

 

Varför?

Lära oss om de fem världsreligionerna!

Öva att reflektera, söka fakta, analysera och ta ut viktig fakta.

Öva att arbeta digtialt och med Powerpoint.

 

Hur ska vi göra?

 1. Gemensam genomgång (kortfattad) av de fem världsreligionerna. Vi fyller i ett gemensamt "rutschema" som kan användas till hjälp vid fortsatt arbete.
 2. Fördjupning i en av religionerna hinduism, buddhism, islam, judendom eller kristendom. Eleven söker fakta om religionen utifrån gemensam checklista (vad som ska vara med). Till sin hjälp har eleven checklista, gemensamt "rutschema" över världsreligionerna, läroboken PULS Religion samt internet (utifrån källkritisk diskussion). 
 3. Presentation av Powerpoint i tvärgrupper.
 4. Helklassdiskussion om likheter och skillnader mellan religioner.
 5. Avslutande skriftlig uppgift där eleven jämför (visar på likheter och skillnader mellan religioner). 

 

Hur får du visa vad du kan?

Du kommer få visa dina kunskaper på lektionstid, i ditt Powerpoint-arbete samt vid den skriftliga uppgiften där du jämför likheter och skillnader mellan världsreligioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion 4-6

E
C
A
Världsreligionerna
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck & tankegångar
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Information & källor
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: