Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bok som berättar om hundens lojalitet mot människan

Skapad 2020-05-01 20:01 i Länna skola Norrtälje
Bok som berättar om hundens lojalitet mot människan
Grundskola 5 – 7 Modersmål
Lektionen kommer att handla om en bok om hundens lojalitet mot människan. Boken är skriven på äkta fakta av en historia.

Innehåll

Tidsperiod: v.19- v.20

Lektionsinnehåll:

- början av bokläsning samt diskussion kring första kapitlet

 Läxa: fortsättning på läsningen och besvarande av frågor till bokensinnehåll

 

- genomgång av svaren på frågorna
- diskussion angående bokens innehåll genom att uttrycka sina egna åsikter samt känslor och argumentera dem

Läxa: Skriv fortsättning av boken.
Använd din fantasi och skriv hur huvudpersonens öde utspelade sig.

Bedömning - Vad ska jag lära mig och vad kommer att bedömas?

Eleverna kommer att lära sig förstå och tolka textens innehåll, urskilja textens budskap, diskutera, använda sig av uttryck att samtala om sina åsikter samt känslor, argumentera egna åsikter och skriva fortsättning på en historia.

 

 Läraren kommer att bedöma:

 • aktivitet under lektionstid
 • använt ordförråd vid samtal/ diskussion
 • förmåga att använda specifika uttryck vid diskussioner
 • högläsning och förståelse av texten
 • förmåga att uttrycka sina åsikter och samtala om känslor
 • förmåga att skriva längre text i forma av fortsättning på berättelse

Uppgifter

 • Material och lektionsplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: