Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk 1a1 Sexuell hälsa 19/20

Skapad 2020-05-01 20:17 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Ha kunskap om människans könsorgan och menstruationscykel. Ha kunskap om preventivmetoder, befruktning, graviditet, ofrivillig graviditet, sexuellt överförbar smitta, abort. Samband mellan hjärnans belöningssystem och de basala behoven. Normer i samhället angående sexuellt identitet och formande av egen identitet.

Innehåll

Ämnesområdet innehåller:

Central innehåll enligt Skolverket:

Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion om normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Diskussion kring:

 • Sexualitet 
 • Preventivmedel
 • Abort och abortlagen.
 • Sexuell hälsa - könssjukdomar och könsstympning
 • Normer, identitet och tillhörighet

Fakta:

Kursboken s. 245-258, uppgifter 9.1-9.14 på s. 259

Källor: https://www.umo.se/sex/

https://www.rfsu.se/

Film - Normala människor, avsnitt 1: https://www.svtplay.se/normala-manniskor

Film: Sexualupplysningens historia: https://www.svtplay.se/video/20043214/tala-om-sex-ottars-liv

Film: https://urplay.se/program/202142-ur-samtiden-porren-elefanten-i-rummet-hur-porr-paverkar-ungas-halsa

Artikel: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/kan-porr-vara-skadligt-ja-sager-ungdomar

Artikel: https://svenska.yle.fi/artikel/2019/12/07/debatten-om-unga-och-deras-porrkonsumtion-ar-vi-blaogda-eller-har-vi-moralpanik

 

Uppgifter

 • Extrauppgift v. 22 - Hur påverkas sexlivet och våra kärleksrelationer av sociala medier t.ex. Tinder?

 • Ersättningsuppgift till Sexuell hälsa

 • Sexualupplysning

 • Porrens betydelse/påverkan på den sexuella hälsa och formandet av den personliga identiteten.

 • Sexuell hälsa

Matriser

Nak
Nk 1a1 (SSA)

E
C
A
Kunskapskrav
Individ och samhälle Diskussion Argumentation Ställningstagande
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Kunskapskrav
Sex och relationer Sexuell hälsa Folkhälsa Människokroppen
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan.
Eleven kan redogöra utförligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade argument.
Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Kunskapskrav
Hållbar utveckling
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan några ge utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav
Kritisk granskning Naturvetenskaplig undersökning Vetenskapliga teorier
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: