Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B - Bråk

Skapad 2020-05-02 07:43 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 Matematik
I detta moment kommer vi att arbeta med bråk på olika sätt.

Innehåll

Innehåll

När vi är klara med detta kapitel kommer du att kunna

- kunna läsa och skriva bråk

- Kunna avläsa bilder av bråk

- jämföra och storleksordna bråk

- veta hur många delar det går på en hel

 

Du kommer att få:

- Lyssna på genomgångar

- Arbeta med olika typer av tal

- Öva problemlösningsuppgifter med andra

- se filmer

- ha utematematik 

 

Du visar dina kunskaper genom att:

- Delta i lektioner

- Diskutera bråk

- Göra diagnos och prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 4B - Bråk

Nivå 1
Ännu inte nått målen
Nivå 2
Nått målen
Nivå 3
Nått målen mer än väl
Begrepp
Du kan läsa och skriva bråk
Begrepp
Du kan jämföra och storleksordna bråk
Problemlösning
Du kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med tillfredställande resultat.
Kommunikation
Du kan redogöra för tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Resonemang
Föra enkla resonemang om matematiska begrepp om tillvägagångssätt och rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: