Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema dinosaurier, läsa och skriva faktatexter

Skapad 2020-05-02 10:51 i V Bodarna skola Alingsås
Genom tema dinosaurier kommer vi att träna på att skapa faktatexter, lära oss om värlsdsdelarna och Pangea samt om tidsperioderna Trias, Jura och Krita.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Genom tema dinosaurier kommer du få lära dig om några olika dinosaurier, de olika tidsperioderna då de levde (Trias, Jura och Krita), om Pangea (hur jordens landmassa från början satt ihop i en enda världsdel) och de sju världsdelar som nu finns på jorden. I detta arbetsområdet kommer du också få lära dig några olika teorier om hur dinosaurierna kan ha dött ut.

Innehåll

De begrepp som kommer att tas upp under arbetet kan du se ovan i tankekartorna.

Vad ska du få träna på/lära dig?

I arbetet med detta temaområde kommer du få träna på

 • att skriva faktatext
 • att läsa och förstå faktatext

I arbetet med detta temaområde kommer du få lära dig om:

 • de tre tidsperioder då dinosaurierna levde: Trias, Jura och Krita.
 • fakta om några av de dinosaurier som funnits.
 • några teorier om hur det gick till när dinosaurierna dog ut.
 • Pangea, den ursprungliga enda landmassan på jorden som så småningom delades upp våra 7 världsdelar.
 • de 7 världsdelarna: Asien, Oceanien, Antarktis, Afrika, Europa, Nordamerika och Sydamerika.

Så här kommer vi att arbeta:

 • utgå från ett häfte med faktatexter som vi kommer läsa tillsammans, 2 och 2 och ibland på egen hand. I häftet finns också arbetsuppgifter i form av till exempel ordgömmor och korsord för att träna ytterligare på det vi läst om.
 • se filmer.
 • skriva faktatext om en dinosaurie.
 • läsa i SO-boken och arbeta med uppgifter till (om världsdelarna).

Detta kommer läraren att bedöma:

 • att du, med hjälp av checklista och bildstöd, kan skriva en enkel faktatext om en dinosaurie där du stavar och skriver läsligt samt delar in texten i meningar med stor bokstav och punkt.
 • att du kan redogöra för några av de teorier som finns för hur dinosaurierna kan ha dött ut.
 • att du kan namnge de flesta av våra sju världsdelar.

  Bedömningen kommer att ske under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: