Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alex Dogboy v. 19-24 2020

Skapad 2020-05-02 12:40 i Förslövs skola F-9 Båstad
Det här är en planering som handlar om att läsa och analysera Alex Dogboy bl a genom samtala kring bokens handling och karaktärer. Vi arbetar även med nyhetsartiklar och skriver artiklar utifrån händelser i boken.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Berättelsen om Alex Dogboys äventyr har engagerat många läsare både i Sverige och i Latinamerika. Berättelsen utspelar sig i Honduras och bygger på sanna historier som författaren Monica Zak har lyssnat på genom gatubarnet Nahin. Nu ska vi ta del av den dramatiska berättelsen om Alex!

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

-formulera sig och kommunicera i  tal och skrift

-läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

 -När du läser Alex Dogboy samt andra texter ur olika källor visar  du att kan läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur genom att sammanfatta och dra slutsatser utifrån texternas innehåll muntligt eller skriftligt .

-När du skriver tidningsartikel visar du att du kan anpassa din text till syftet och texttyp, att du skriver med variation och struktur samt att du anpassar din text till språkliga normer.   

-När du samtalar om och diskuterar bokens innehåll visar du att du kan  framföra och motivera dina åsikter samt bidra till att samtalet fungerar, t ex genom att ställa  följdfrågor och kommentera samtalets innehåll. 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

-Vi läser Alex Dogboy av Monica Zak. I samband med läsningen samtalar vi och skriver samt diskuterar kring bokens handling, karaktärer och budskap.          

-Vi läser exempel på tidningsartiklar. 

-Vi   läser om gatubarn   i olika källor och diskuterar och jämför då källornas trovärdighet. 

-Du skriver en nyhetsartikel   tillsammans med en kompis. 

 

 

                                                                              

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Din förmåga att läsa och förstå skönlitteratur i samtal och skrivande samt i ett läsförståelsetest utifrån ett kapitel i boken. (matris)

Din förmåga att samtala och diskutera utifrån bokens innehåll. Förmågan att framföra åsikter och bidra till att samtalet fungerar.  (kommentar)

Din förmåga att skriva en  nyhetsartikel utifrån texttypens drag.  (kommentar)

 

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse

Ny rubrik

Läsa och förstå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfatta och beskriva
Visa din förståelse genom att sammanfatta och beskriva. Detta visar du i svar på frågor och i samtal och diskussioner.
Du förstår viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du har svårt för att se i vilken ordning händelserna sker. Du visar inte helt din förståelse i dina svar på frågor och / eller du är inte delaktig i diskussioner.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla svar på frågor till texten och / eller genom att på ett enkelt och kortfattat sätt delta i diskussioner.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade svar på frågor om texten samt genom att vara aktiv och bidra i diskussioner och samtal.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: