👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap- en spännande lärprocess

Skapad 2020-05-02 17:31 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
På Delfinen ska alla barn få uppleva naturen och naturvetenskapens olika fenomen på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Det gör vi genom ett aktivt utforska närområdet och de närliggande skogsområden. Hur ser det ut? vad växer i vår närhet? Vid dessa tillfällen ska barnen få lära mer kring naturvetenskap kopplat till hållbar utveckling som är de övergripande tema vi arbetar med på Förskolan.

Innehåll

Bakgrund

På Delfinen finns ett stort intresse för djur och natur. De småkryp vi hittar både inom förskolans gård och utanför förskolans gård skapar frågor och funderingar kring hur de lever, vad de äter etc. Tillsammans med barnen, utifrån deras nyfikenhet och funderingar utforskar vi  vad som händer i naturen under de olika årstiderna vi har i Sverige. Vi besöker naturen som vi har i vår närmiljö, vi promenerar på utflykter tillsammans och lär tillsammans om hur vi ska agera ute u naturen och att  vi i Sverige måste förhålla oss till regler i vår skog och mark, det kallas allemansrätten.

 

Metod-Genomförande

Varje vecka beger vi oss ut i naturen i vårt närområde och söker svar på de frågor vi har om naturen. Vi läser och samtalar kring allemansrätten och vad de betyder för oss, vad man får och vad får man inte får göra i skog och mark. Vi ger barnen nya redskap och kunskaper till att undersöka och utforska naturvetenskap i olika former och genom olika undervisningstillfällen. Vi samtalar om hållbar utveckling och vikten av att vara rädd om vår natur, Vi samlar skräp om vi hittar det i skogen och tar med hem och slänger. Vi samlar löv, stenar, pinnar och kottar, skräp och återvänder i skapande på avdelningen. Vi har vid varje tillfälle med oss en korg som Ute-Ugo gjort iordning till oss, med nya spännande uppgifter. Vi leker olika lekar, spelar ute-bingo och är sakletare.

Mål

- Erbjuda barnen att upptäcka naturens olika fenomen. 
- Leka, forska och upptäcka vad vår natur och att det finns ett samband mellan oss och naturen 
- ny kunskap om naturen 

 Dokumentation

Arbetet dokumenteras med hjälp av ipads tillsmans med barnen, vi samtalar och lyssnar in och lär av varandra. De vi inte vet tar vi reda på direkt eller väntar tills vi kan söka mer kunskap när vi är tillbaka på förskolan. 

 

Uppföljning-Utvärdering

Sker vid reflektion mellan barnen, barnen och oss pedagoger. Vi följer upp och reflekterar på våra avdelningsmöten och fortsätter vårt arbete kring planering/reflektion med barnen.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18