Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röstvård och körsång

Skapad 2020-05-02 19:26 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 8 Musik
Din röst är unik! Ett kraftfullt instrument. Oavsett om du pratar, skrattar eller sjunger är det viktigt att veta hur du kan använda den på bästa sätt. Sång är en viktig del i människors sociala gemenskap och att sjunga i kör tillsammans med andra är väldigt roligt! Välkommen in i musiken!

Innehåll

Vecka 18 - 22 

 

Du kommer att:

 • diskutera om musikens och sångens roll i samhället just nu när människor i många länder är isolerade pga coronaviruset.
 • lära dig om hur kroppen fungerar när vi pratar och när vi sjunger men också vad händer när du växer. Vad händer t.ex. under målbrottet?
 • diskutera och lära dig mera om hur du kan ta hand om din röst på bästa sätt.
 • utveckla din sångteknik genom övningar, genom att härma, imitera och improvisera.
 • använda och lära dig ord och termer som hjälper oss när vi samtalar om musiken.
 • prata om olika typer av körmusik och lyssna på olika sångstilar och olika körer.
 • sjunga sånger från olika stilar och tider. Du kommer att sjunga i en kör med två stämmor.
 • kompa till olika låtar med något instrument som gitarr, ukulele, keyboard, trumset.

Hur vi jobbar:

 • Vi gör olika övningar för att värma upp vår röst, men också vår kropp för när vi sjunger involverar vi hela kroppen.
 • Vi tränar separat på rytm, melodi och text och vi sätter ihop allt. Vi gör övningar för att bli säkrare på att hålla en egen stämma.
 • Vi klappar och sjunger olika rytmiska mönster. Vi imiterar rytmer som förekommer i låtarna. Text och rytm hänger ihop.
 • Vi använder oss av olika texter för att träna munnens muskulatur och artikulation.
 • Vi lär oss om röstläget och den traditionella inledningen i sopran, alt, tenor, bas.
 • Vi lär oss termer som klangfärg, bröströst, huvudklang, stämma, a capella, solo, tutti osv. 

 

Bedömning: 

 

under lektionerna tittar jag på följande:

 • Hur du samarbetar i gruppen och hur du kommunicerar med dina klasskamrater.
 • Hur du följer rytmen och melodin.
 • Hur du kan anpassa alla uppvärmningsövningar i sången.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: