Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 5 2019

Skapad 2020-05-03 00:02 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 5 Svenska
Läsförståelseträning av berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande text.

Innehåll

Syfte

Att lära känna de olika texttyperna: berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande text.

Att träna förståelse av det lästa på, mellan och bortom raderna.

Att kunna använda olika lässtrategier efter texttyp, dvs att sökläsa, översiktsläsa och djupläsa efter behov.

Att träna på att återberätta innehåll, beskriva vad du lärt av det lästa, samt förklara dina tankar om det lästa, dra slutsatser och paralleller till andra erfarenheter och upplevelser.

Att avkoda, läsa med inlevelse och flyt.

 

Genomförande

Vi arbetar med både skönlitteratur, poesi, faktatexter, artiklar, beskrivningar och recept m.m. Vi läser texter tillsammans, i grupp och enskilt. Vi samtalar om det lästa innehållet och tränar på att sökläsa, översiktsläsa och djupläsa. Du reflekterar, drar slutsatser liksom paralleller till andra erfarenheter.

 

Bedömning

Eleverna bedöms kontinuerligt under lektionsarbetet med läsning av olika sorters texter och vid diskussioner om det lästa. Eleverna har läsläxor av olika texter med tillhörande frågeställningar som de besvarar skriftligt. Bedömningen redovisas i matrisform.

Matriser

Sv
MATRIS: LÄSFÖRSTÅELSE AV OLIKA TEXTER + ATT AVKODA LIKSOM ATT LÄSA MED INLEVELSE OCH FLYT.

JAG ÄR PÅ VÄG
JAG KAN
HÖGLÄSNING AV OLIKA TEXTTYPER
Avkoda, läsa med flyt och inlevelse olika texter: berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande text.
BERÄTTANDE TEXT
Återberätta konkret vad den lästa texten handlar om. Förmåga att sökläsa och översiktsläsa. Att läsa på raderna.
Beskriva och förklara, samt föra fram egna åsikter och funderingar, även kunskaper av det lästa. Förmåga att djupläsa. Att läsa mellan raderna.
Förmåga att dra slutsatser, paralleller och göra jämförelser av andra erfarenheter. Förmåga att djupläsa. Att läsa bortom raderna.
BESKRIVANDE TEXT
Återberätta konkret vad den lästa texten handlar om. Förmåga att sökläsa och översiktsläsa. Att läsa på raderna.
Beskriva och förklara, samt föra fram egna åsikter och funderingar, även kunskaper av det lästa. Förmåga att djupläsa. Att läsa mellan raderna.
Förmåga att dra slutsatser, paralleller och göra jämförelser av andra erfarenheter. Förmåga att djupläsa. Att läsa bortom raderna.
FÖRKLARANDE TEXT
Återberätta konkret vad den lästa texten handlar om. Förmåga att sökläsa och översiktsläsa. Att läsa på raderna.
Beskriva och förklara, samt föra fram egna åsikter och funderingar, även kunskaper av det lästa. Förmåga att djupläsa. Att läsa mellan raderna.
Förmåga att dra slutsatser, paralleller och göra jämförelser av andra erfarenheter. Förmåga att djupläsa. Att läsa bortom raderna.
INSTRUERANDE TEXT
Återberätta konkret vad den lästa texten handlar om. Förmåga att sökläsa och översiktsläsa. Att läsa på raderna.
Beskriva och förklara, samt föra fram egna åsikter och funderingar, även kunskaper av det lästa. Förmåga att djupläsa. Att läsa mellan raderna.
Förmåga att dra slutsatser, paralleller och göra jämförelser av andra erfarenheter. Förmåga att djupläsa. Att läsa bortom raderna.
ARGUMENTERANDE TEXT
Återberätta konkret vad den lästa texten handlar om. Förmåga att sökläsa och översiktsläsa. Att läsa på raderna.
Beskriva och förklara, samt föra fram egna åsikter och funderingar, även kunskaper av det lästa. Förmåga att djupläsa. Att läsa mellan raderna.
Förmåga att dra slutsatser, paralleller och göra jämförelser av andra erfarenheter. Förmåga att djupläsa. Att läsa bortom raderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: