Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arc-en-ciel 6 Chapitre 6-7

Skapad 2020-05-03 00:42 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Arc-en-ciel 6 Chapitre 6-7

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Lärandematris över kapitel 6 och 7 i läromedlet Arc-en-ciel 6. Färdigheterna läsa & förstå, lyssna och förstå, samt skriva och göra sig förstådd står i fokus.  

Bedömning

Bedömning sker i form av lärandematris av de olika delmomenten för kapitel 6-7. Hörförståelse och skriftlig förmåga redovisas i separata matriser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
  M2  E 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
  M2  E 6
 • Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  C 6
 • Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
  M2  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
  M2  C 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
  M2  C 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
  M2  A 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
  M2  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
  M2  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
  M2  A 6
 • Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
  M2  A 6

Matriser

M2
Arc-en-ciel 6 Chapitre 6-7 Lärandematris

CONTRÔLE CHAPITRE 6

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet.
1 ÉCRIVEZ!
Skriv siffror från 0-20 på franska. (stava)
2 TRADUISEZ!
Översätt meningarna till franska. Du skall fråga och svara på namn liksom ålder.
3 COMPLETEZ! POSSESSIVA PRONOMEN
Komplettera med rätt possessiva pronomen i mask, fem och plural. mon, ma, mes osv

4 ÉCRIVEZ! Presentera dig och din familj. Delmomentet redovisas i separat matris.

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet.

CONTRÔLE CHAPITRE 7

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet.
1 DES CHIFFRES 0-20
Skriv talen mellan 0-20 med siffror. (läsa och förstå)
2 DES CHIFFRES 0-20
Skriv tal mellan 0-20 med bokstäver. (stava)
3 DES MOTS ET DES PHRASES
Komplettera texten genom att översätta orden och fraserna som saknas. * djur med artikel * en ville ... à la campagne ... * il y a * verbet avoir i presens
4 TRADUISEZ!
Översätt från franska till svenska: * As-tu un animal? * Non, je n'ai pas d'animal.
5 NEKANDE FORM
Skriv om meningarna till nekande form med ne ... pas de ... / d' ...
6 TRADUISEZ!
Översätt meningar till franska med: * avoir i presens * djur med artiklar * nekande form med ne ... pas de/d'
7 DES ANIMAUX
Skriv djuren som du ser på bilderna med korrekt obestämd artikel un eller une.

ÉCOUTEZ! CHAPITRE 6 ET 7. Delmomentet redovisas i separat matris.

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: