Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildappen ger förutsättning för reflekterande samtal

Skapad 2020-05-03 09:09 i Ängsbyns förskola Båstad
Förskola
Barnen visar intresse för bilder kring utbildningen/undervisningen på iPads. Progressionsplan kring digitalisering tydliggör barnens möjlighet att få erfarenhet kring appen bilder.

Innehåll

UNDERVISNING kring digitalisering

Skolverkets aspekt av digital kompetens (se nedan progressionsplan): Att kunna använda och förstå digitala verktyg

Avdelningens mål: Alla barn skall få erfarenhet av appen bilder på ipad och få möjlighet att reflektera kring utbildningen/undervisningen.

Målkriterier:

 1. Barnen ska, enskilt eller tillsammans med kamrat, kunna hitta appen bilder på iPad.
 2. Barnen ska ges möjlighet att enskilt eller tillsammans med kamrat reflektera över bilder som finns tillgängliga i mappen.

Strategier:

 1. Pedagog visar barnen ikonen bilder på ipad, samt gör ett bildstöd.
 2. Pedagog sitter bredvid barnen och ställer reflekterande/didaktiska frågor.

Miljö och material 

Skapa en tydli lärmiljö som möjliggör undervisning kring bildapp på ipad

IPad med bildapp, där tillgång kring årets dokumentation finns tillgänglig.

Bildstöd för att hitta appen bilder

Didaktiska reflektionsfrågor.

 

 Dokumentation 

Barns tankar och funderingar kring dokumentationerna dokumenteras med papper och penna.

 

Progressionsplan kring digitalisering: 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: