Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa åk 5

Skapad 2020-05-03 12:36 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Sverige och Norden, år 4
Grundskola 5 Geografi
Syfte: - analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer - utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen, - göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, - värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Innehåll

Undervisning: 

Under detta arbetsområde kommer vi bland annat att:

 • Läsa i läroboken (PULS Geografi)
 • Svara på instuderingsfrågor och ha gemensamma genomgångar
 • Se på filmklipp och diskutera dessa
 • Arbeta med namngeografi med hjälp av bland annat Seterra (på dator)
 • Diskutera hållbarhetsfrågor i helklass

Följande kommer du få möjlighet att lära dig om: 

 • Kartan (repetition från åk 4)
 • Olika typer av natur i Europa
 • Länder, städer, vattendrag, berg och sjöar i Europa
 • Var och hur människor i Europa bor i Europa       
 • Hur man kan göra för att leva mer ekologiskt hållbart                                                 

Underlag för bedömning är: 

 •  Delaktighet under lektioner
 •  Skriftligt prov (v. 21)
 •  Hemuppgift (v. 20)

 

o  

 

Uppgifter

 • Europas länder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Europa

Europa

Utvecklingsområde
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Namngeografi
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du behöver öva mer på namngeografi.
Du har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi när det gäller länder, huvudstäder, berg och vatten på kartan.
Du har goda kunskaper om Europas namngeografi när det gäller länder, huvudstäder, berg och vatten på kartan.
Kartor, källor, metoder och tekniker
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du behöver öva mer på att använda kartor för att hitta geografisk information.
Du undersöker omvärlden genom att använda kartor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du undersöker omvärlden genom att använda kartor på ett relativt väl fungerande sätt.
Hållbar utveckling
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du behöver öva mer på att resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Geografiska begrepp
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du behöver öva mer på geografiska begrepp.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Natur- & kulturlandskap
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du behöver öva mer på fakta om Europas natur- och kulturlandskap.
Du har grundläggande kunskaper om Europas natur- och kulturlandskap.
Du har goda kunskaper om Europas natur- och kulturlandskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: