Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möss och människor

Skapad 2020-05-03 18:07 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser och analyserar Möss och människor av John Steinbeck, enskilt och i grupp.

Matriser

Sv SvA
Möss och människor

Att utveckla
E
C
A
Återberätta och sammanfatta
Visar förståelse för hur händelserna eller delarna i texten hänger samman Vidrör centrala händelser eller idéer i texten, samt tidsaspekter och orsakssamband.
Tydliggör hur händelserna eller idéerna och delarna i texten hänger samman. Pekar på viktiga tankar och teman i texten genom att ge exempel från texten.
Väljer ut relevanta delar och kopplar till centrala teman i texten. Resonerar om centrala tankar och teman i texten samt visar hur dessa tar sig uttryck och hänger samman på olika sätt.
Jämföra
Visar på enstaka skillnader och likheter inom texten.
Försöker att motivera och resonera utifrån texten och dess tomrum.
Visar på skillnader och likheter, motiverar och resonerar utifrån texten och dess tomrum samt kopplar till egna erfarenheter och kunskaper.
Resonera och reflektera
Uttrycker resonemang och reflektioner i form av enkla tankekedjor.
Uttrycker utbyggda och mer sammanhängande resonemang och reflektioner.
Uttrycker utvecklade och mer komplexa resonemang och reflektioner.
Koppling till författatren och tiden
Gör enkla kopplingar exempelvis till textens historiska och kulturella sammanhang.
Gör tydliga kopplingar exempelvis till textens historiska och kulturella sammanhang.
För mer komplexa resonemang om exempelvis historiska, kulturella och sociala sammanhang som rör texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: