Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 8. Kärlek, sex och samlevnad

Skapad 2020-05-03 19:09 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Biologi
Här kommer vi att lära oss om det mesta kring samlevand och sexualkunskap. Kärlek och relationer kommer också att ha en central del.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Mål att kunna inför prov:

- Hur befruktningen går till och vad som händer i stadierna närmast efter befruktningen.
- Vad menstruation (mens) är och innebär och vad den har för betydelse för befruktningen. (Koll på menstruationscykeln)
- Vilka preventivmedel som finns och hur de fungerar och hur de används. (Även vad de skyddar mot)
- Känna till namn på olika sexuella minoritetsgrupper och vilken sexuell läggning de har.
- Känna till vilka olika könssjukdomar som finns. Hur man blir smittad av dem, vilken symptom man får av dem och hur man skyddar sig mot dem.
- Vad puberteten är och vad den innebär för kroppen för flickor och pojkar.
- Känna till vad följande begrepp betyder. Samlag, onanera, oralsex, analsex, porr, orgasm, abort, erektion, gynekolog, homosexuell, heterosexuell, impotens, incest, insemination, kejsarsnitt, klimakterium, mammografi, masturbera, missfall, prostitution, sterilitet, testosteron, ultraljud, östrogen, provrörsbefruktning.
- Känna till vilka delar som mannens och kvinnans könsorgan består av och kunna placera de på rätt ställe på en skiss.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi kommer också att prata om vad lagen säger om olika områden kopplade till sexualitet som, smittskyddslagen, prostitution, sexuella trakasserier, samtyckeslagen, abortlagen mm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dessutom kommer vi att ha många diskussioner om ämnen där det egentligen inte finns några ”rätt eller fel som t.ex.
- Hur är det att vara tillsammans med någon?
- Hur blir man tillsammans med någon?
- Vad innebär förälskelse och kärlek och hur påverkar det oss?
- När är man mogen att ha sex?
- Varför är det viktigt att använda kondom och när i ett förhållande kan det vara ok att inte skydda sig med kondom?
- Hur är det att vara förälder, vill du bli förälder en dag?
- Vad finns det för argument för och emot porr?

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

- Arbeta med bokens text och instuderingsfrågor
- Titta på film
- Ha genomgångar och diskussioner
- Skolsyster medverkar vid något pass och svarar på frågor

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Delta i diskussioner
Genomföra undersökning om fröer
Ha ett skriftligt prov.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ämnesmatris - Biologi 7-9 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet"
Argumentera & diskutera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar samt förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan, med viss vägledning, formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussioner ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som, till viss del, för dem framåt.
Du kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussioner ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt på som för dem framåt.
Du kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i biologi"
Använda resultat, utvärdera & dokumentera
förmåga att jämföra resultaten med frågeställning och dra slutsatser med koppling till biologiska modeller och teorier samt att resonera kring reslutatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras. Dessutom förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan dra enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Du kan föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Du kan föra utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
-Förmåga att visa kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier. -förmåga att föra resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion. -förmåga att vid undersökningar av olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer kunna beskriva ekologiska samband och förklara kring energiflöden och kretslopp.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan visa kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och, till viss del, underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara samband. Du kan beskriva enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa samband. Du kan beskriva komplexa samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa samband. Du kan beskriva komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: