Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården årskurs 1

Skapad 2020-05-03 19:38 i Iggesunds skola Hudiksvall
Vi lär oss om bondgårdens vanligaste djur och besöker en fårfarmare.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Engelska Bild Svenska
Nu ska du få lära dig mer om bondgårdens djur och om bondens arbete.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska:

 • Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren: ko, häst, gris, får, höna och get
 • Kunna namnge några av djuren på engelska
 • Kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas
 • Känna till djurens läten
 • Känna till vad vi får av djuren
 • Känna till djurens utseenden
 • Kunna skriva en enkel faktatexter om något av djuren
 • Känna till hur en bondgård ser ut, byggnader, fordon etc.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal
 • Benämna de bondgårdsdjur som vi har jobbat med
 • Kunna berätta skriftligt och muntligt om bondgårdsdjuren
 • Skriva en enkel faktatext med hjälp av stödord

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa enkla faktatexter om bondgårdsdjur
 • Skriva enkla faktatexter
 • Titta på film
 • Lära oss att avbilda djuren med hjälp av olika tekniker
 • Arbeta med djurens namn på engelska

Lgr11

Syfte

 

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: