Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA v 19-23

Skapad 2020-05-03 19:33 i Västra skolan Falun
Grundskola 9 Engelska
Inom detta arbetsområde kommer ni att lära er mer om USA och några av dess stater. Ni kommer att arbeta i små grupper med en egenvald amerikansk stat. Dels kommer ni att göra en resebroschyr om den valda staten för att locka dit turister och dels kommer ni att göra en presentation om er stat som ska redovisas muntligt. Arbetet ska vara klart på onsdag v.21 för att redovisas under v.22. Därefter avslutar vi arbetsområdet genom att se en film om USA.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål:

 

Centralt innehåll:

 

 

Konkretisering av mål

Du ska ges möjlighet att utveckla dina förmågor att förstå och tolka innehållet i olika slags texter, samt att formulera dig i tal och skrift. 

Arbetssätt

Ni kommer att arbeta i grupp kring en egenvald amerikansk stat. Detta presenteras muntligt.

Ni kommer även att göra en liten resebroschyr där målet är att locka turister till er valda stat.

Bedömning

Du visar att du förstår texter genom att delta i arbetet och fullfölja övningar i både hörförståelse och läsförståelse samt muntlig och skriftlig kommunikation.

Du visar att du kan formulera dig muntligt och skriftligt genom de specifika övningarna, samt genom en muntlig presentation 

 

Matriser

En
Engelska: USA

Engelska; USA

Kunskapskrav lgr 11
>
>>
>>>
Du läser texter och visar att du förstår genom att fullfölja uppgifterna.
■ Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredsställande
välgrundat och nyanserat gott
Du redovisar tillsammans med din kamrat.
■ I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du skriver och lämnar in dina uppgifter.
■ I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: