Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk språkhistoria & nordiska språk vt 2020

Skapad 2020-05-03 19:54 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Svenskan är ett indoeuropeiskt språk, betyder det att vi talade indiska förut? Hur kommer det sig att norska och danska är så likt svenska och är älvdalska ett eget språk?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

I det här arbetsområdet kommer du att lära dig mer om svensk språkhistoria, nordiska språk, låneord och nyord.

Vi kommer arbeta med detta under presentationer och egarpass. Vi kommer att använda oss av "Ess i svenska"(år 8 och år 9), lärobok och studiebok, Gleerups digitala läromedel, presentationer samt olika internetlänkar,  tex NE, som källor. I tidslinjen utgår vi från olika historiska skrifters uppkomst och vad som skiljer dem åt.

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov eller en muntlig redovisning. Se utförligare instruktioner med instuderingsfrågor på 7-9ans site, sv, år 9.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

hur väl du kan föra resonemang om det svenska språkets historia, om dess ursprung och vad som skiljer det åt från andra språk (särdrag).

hur väl du kan jämföra svenskan med närliggande språk (norska, danska och isländska) och beskriva skillnader och likheter.


 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi jobbar med området på presentationer och egarpass v 13-17.

Skriftligt prov på svensk språkhistoria och nordiska språk torsdag v 17, den 23 april.  Du kan också välja att göra en muntlig presentation av området, ensam eller i grupp. 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svensk språkhistoria och nordiska språk

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
"... att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling."
Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Nya ord i språket, till exempel lånord.
Att kunna resonera kring svenska språkets historiska utveckling och vad som skiljer svenskan från närliggande språk
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­trädande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­trädande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: