Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift till Möss och människor

Skapad 2020-05-03 19:59 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Skrivuppgift till boken Möss och människor av John Steinbeck,
Grundskola 8
Skrivuppgift till boken Möss och människor av John Steinbeck.

Innehåll

Skrivuppgift till boken Möss och människor av John Steinbeck.

Matriser

Skrivuppgift till Möss och människor

Ännu inte uppnått nivå E
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsförståelse
Eleven kan inte göra enkla sammanfattningar där det finns kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband. I och med det visar eleven ännu inte en grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Skrivande
Eleven skriver olika texter utan språklig variation. Texten saknar textbindning och är inte anpassad till den texttyp den är tänkt att vara.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp.
Skrivande
Eleven kan ännu inte använda språkliga normer och strukturer på ett fungerande sätt, såsom användning av stor bokstav och skiljetecken.
Eleven kan skriva olika slags texter med i huvudsak fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter väl fungerande språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: