Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - den minsta världen

Skapad 2020-05-03 20:08 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola 5 – 6 Kemi
I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig vad en atom är och hur den är uppbyggd i grunden. Du kommer också att få lära dig skillnaden på atomer och molekyler. Du kommer att få lära dig några grundämnens kemiska beteckningar och några ämnens kemiska formler.

Innehåll

Du kommer att få möjlighet att lära dig om:

 •  hur atomer är uppbyggda
 •  protoner
 •  neuroner
 •  elektroner
 •  vad en molekyl är
 •  kemiska beteckningarna för väte, syre, kol och svavel
 •  kemiska formlerna för vatten, koldioxid och metan

 

Arbetssätt

Du kommer att få möjligthet att inhämta kunskaper genom genom att:

 •  lyssna på genomgångar
 •  läsa faktatexter i det digitala läromedlet Clio
 •  arbeta med uppgifter i digitala läromedlet Clio
 •  titta på film från studi.se
 •  träna på att enkla modeller av atomer och molekyler
 •  träna att bygga modeller av molekyler med hjälp av legobitar
 •  genom en praktisk övning

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån din förmåga att deltaga i de aktiviteter som ingår i arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: