Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter i närområdet-åk 1 Vt-2020

Skapad 2020-05-03 21:15 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer tillsammans forska om djur och växter i vår närmiljö. Vi kommer att utföra observationer där vi bor och runtomkring skolan om vilka djur och vilka växter vi har i närheten. Vilka vårtecken ser vi? Vilka småkryp stöter vi på? Vad lever de av? Vilka växter hittar vi? Hur ser deras livscykler ut?

Innehåll

Vad?

Du ska få lära dig: 

 • Gruppera och sortera växter och djur. 
 • Beskriva och namnge några svenska djur och växter. 
 • Känna till blommans olika delar.
 • Känna till en livscykel för en växt. 
 • Odla en växt.
 • Känna till livscykel för ett djur. 
 • Ge exempel på hur saker hänger ihop, är beroende av varandra i naturen. 
 • Ord och begrepp som man använder inom arbetsområdet.

Du ska få träna på att:

 • Göra undersökningar i naturen
 • Dokumentera det du fått reda på 
 • Läsa och lyssna till faktatexter 
 • Skriva faktatexter 
 • Samtala, beskriva, förklara och dra slutsatser 
 • Se på film 
 • Skapa alster 

Bedömning

Se matris längst ner i planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
NO Växter och djur

------------------------>
------------------------>
Livscykel
Ger exempel på livscykler hos några växter och djur.
 • NO   3
Jag kan med stöd berätta om någon växts och något djurs livscykel.
Jag kan berätta om någon eller några olika växters och djurs livscykler.
Namnge djur och växter
Namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper.
 • NO   3
Jag kan med stöd namnge några djur och växter i min närmiljö.
Jag kan namnge några djur och växter i min närmiljö.
Sortera och gruppera
Namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper.
 • NO   3
Jag kan med stöd sortera djur och växter efter vilken grupp de tillhör.
Jag kan sortera djur och växter efter vilken grupp de tillhör.
Enkla näringskedjor
Jag kan med stöd berätta vad en näringskedja är och kan med stöd sätta ut djur och växter på rätt plats i en enkel näringskedja.
Jag vet vad en näringskedja är. Jag kan sätta ut djur och växter på rätt plats i en näringskedja och förklara för någon varför de har sin plats i näringskedjan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: