Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubben - Matematik - Former

Skapad 2020-05-04 07:52 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Matematik - Former

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

  • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
  • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
  • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
  • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
  • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
  • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
  • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
  • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:  Carina och Therese     

Vecka: 19    

Mål- och kunskapsområde: Matematik     

Nyfikenhetsfråga: Former   

 

Barnets gör: Vi träffar haren i skogen som har byggt former med pinnar och har med sig olika saker där barnen får möta olika former (toarulle, värmeljus) Ett av barnen säger direkt till pinnbygget: En triangel! Och så tittar vi tillsammans och benämner de olika formerna. 

 

Pedagogerna tänker: Vi ville kolla av vilka former barnen kunde och kände till.

     

Analys/sammanställning lärande: Vi lät barnen få möjlighet att titta och känna på de olika formerna och berätta om de visste vad dom hette. Och de barn som visste fick berätta för sina kompisar. Att tillsammans få möta och uppleva olika former i vardagen ute och inne. 

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi kommer att fortsätta jobba med former på olika sätt ute och inne. 

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: