Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i världen

Skapad 2020-05-04 08:31 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Arbete med engelska i världen. Fokus Storbritannien.
Grundskola 5 Engelska
Vi arbetar med engelska språket i världen.

Innehåll


Bedömning:

Deltagande under lektioner

Bedömningsuppgift

Arbetsuppgifter

Diskussioner

 

Tidsplan / Lektionsplanering:


v. 12 - v. 24

 

Språkmål:
Förstå talad och skriven brittisk engelska.

Att kunna skriva och tala engelska.

Digitala aktiviteter
Classroom

Clio online

Filmer

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska i världen

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Lyssna
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du förstår det viktigaste i enkel talad engelska.
Du förstår det mesta i enkel talad engelska och uppfattar detaljer i enkelt talad engelska.
Du förstår hela texten och uppfattar alla detaljer i enkelt talad engelska.
Läsa
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du förstår det viktigaste i enkel skriven engelska.
Du förstår det mesta i enkel skriven engelska och uppfattar detaljer i enkelt skriven engelska.
Du förstår hela texten och uppfattar alla detaljer i enkelt skriven engelska.
Tala
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
I muntliga framställningar kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och något sammanhängande.
I muntliga framställningar kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande.
Skriva
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva enkelt och begripligt med ord och fraser.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättra
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Du kan göra göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: