Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri-Cirkeln

Skapad 2020-05-04 09:12 i Backa skola Tanum
Vi kommer att arbeta med geometri och koncentrera oss på cirkeln. Cirkelns area och omkrets kommer vi att lära oss beräkna. Läsa och tolka cirkeldiagram kommer vi att lägga stor vikt vid.
Grundskola 6 Matematik
Du kommer att bli expert på att rita och beräkna cirklar. Du kommer även att kunna göra egna cirkeldiagram.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När du har arbetat med detta område skall du kunna förklara

- begreppen diameter och radie

- beräkna cirkelns omkrets och area

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

När arbetsområdet är klart kommer du att få visa att du kan cirkelns begrepp och att du kan räkna ut area och omkrets.
Du för också visa att du kan läsa av och tolka ett cirkeldiagram.
Du kommer också att få göra egna cirkeldiagram.

Redovisningen kommer att ske i form av samtal och gruppdiskussioner.

Vi kommer slutligen att ha ett skriftligt test.
 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att hålla på i ca tre-fyra veckor med detta arbetsområde.

Undervisningen kommer att ske i form av genomomgångar, eget arbete, diskussioner i grupp och i helklass.
Vi kommer att tillverka cirklar och leta efter cirklar som vi kan bestämma omkrets och area på.
Vi kommer att arbeta med pi (3,14) och förklara hur det används
Cirkeldiagram skall vi efter detta arbetsområde förstå ännu bättre.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: