Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2020-05-04 09:37 i Häckeberga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi ser att många av barnen gärna vill uttrycka sig genom tal. Vi lägger fokus på tal och kommunikation.

Innehåll

Mål:

Att med Babblarnas hjälp utveckla munmotorik och uttal, ordförråd och ordförståelse.

 

 

Metod:

Vi möter en Babblare i taget som presenteras genom en saga. 

Vi använder oss av sång, rim och ramsor, lek och rörelse.

Vi erbjuder skapande med ett varierat material.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: