Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt Prov svenska läsår 19/20

Skapad 2020-05-04 10:20 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
De nationella proven i svenska.
Grundskola 9 Svenska
Nationella proven i Svenska är enligt Skolverkets regler del av underlag för bedöming och betyg i ämnet.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

Läsförståelse - du läser texter och besvarar frågor vid ett tillfälle.

Skriva - du väljer mellan tre olika uppgifter - skriver om EN vid ett tillfälle

Muntligt - du får tid för förberedelse och deltar sedan i en diskussion med 3-4 klasskamrater där du leder och deltar i diskussionen

Bedömning

Du blir bedömd enligt Skolverkets riktlinjer och bedömingsanvisningar.  Jag skriver in dina resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Svenska Nationellt Prov

Resultat

Ej deltagit
F
E
D
C
B
A
Delprov A - tala
Delprov B - läsa
Delprov C - skriva
Sammanställt resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: