Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 8C VT20 fram tom v19

Skapad 2020-05-04 11:03 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Teknik

Innehåll

 

Projektbeskrivning teknik:    

 

 

 

Pneumatik VT20

 

Centralt innehåll:

 

Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av

 

kraft och rörelse.

 

 

 

Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering.

 

 

 

Dokumentation i form av manuella och skisser och ritningar

 

med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt

 

dokumentation med fysiska modeller.

 

 

 

Enkla, skriftliga rapporter

 

som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

Hur tekniken har möjliggjort tekniska innovationer.

 

 

 

 

 

Följande skall göras: 
 

 

1.     Skriv en kort text med korta svar på frågorna: 

 

Pneumatik – vad är det? 

 

Hur fungerar det? 
Vad används det till? 

 

När uppfanns den? 

 

Vad är det för skillnad på pneumatik och hydraulik? 
 

 

2.     Konstruktionsbygge, grupparbete 

 

Ni ska bygga en konstruktion med funktioner som kan styras med hjälp av pneumatik eller hydraulik. Börja med att brainstorma och rita skisser. Färdigställ med hjälp av ovan nämnda material en konstruktion som kan styras med hjälp av pneumatik/hydraulik. Skriv loggbok. Tänk på säkerhet vid arbete. 

 

 

 

Material: Ni kommer att få sprutor (i olika storlekar utan kanyler), gummislangar (som sprutorna kan kopplas ihop med), T-kopplingar, kopplingar med ventiler, limpistoler, träbitar, trähjul, snöre, träpinnar samt olika varianter av kartong. 

 

 

 

Loggbok: Varje lektion ska ni skriva om arbetsprocessen: 

 

Datum 

 

Vad har du gjort idag? 

 

Vad ska du göra på nästa lektion? 

 

Ta bild (fotografera) / skissa din konstruktion 
 

 

3.     Rita en enskild ritning och skriva en text som beskriver konstruktionens funktioner, hur olika delar samverkar, vilka idéer har bearbetats och förverkligats under arbetsgång, och ge förslag på alternativ lösning. Ritning och text ska lämnas in, texten kan användas som stöd på redovisningen. 

 

 

 

E 

C 

A 

Konstruktion 

Du skall kunna bygga en fungerande konstruktion som styrs med hjälp av pneumatik/hydraulik 

Något i konstruktionen skall kunna röra på sig på något sätt. 

Du skall kunna bygga en fungerande pneumatisk/hydraulisk 

konstruktion som har en tydlig och verklighetstrogen funktion. 

Du skall kunna bygga en fungerande pneumatisk/hydraulisk konstruktion med god hållfasthet som har en tydlig verklighetstrogen funktion och estetik. 

Förklara hur din konstruktion fungerar 

Du skall kunna berätta vad din konstruktion kan göra och förklara något om hur de olika delarna samverkar. 

 

 

Du skall kunna berätta vad din konstruktion kan göra och förklara utförligt om hur de olika delarna samverkar. 

 

Du skall kunna berätta vad din konstruktion kan göra och förklara utförligt om hur de olika delarna samverkar. 

Du skall också kunna motivera varför du har använt de olika delarna på olika platser i konstruktionen samt kunna förklara vad som skulle hända om du byter ut eller byter plats på några av komponenterna. 

Arbetsprocess 

Du kan komma på någon idé som du sedan kan förverkliga i din konstruktion. 

 

Du kan komma på några ändamålsenliga idéer som sedan kan bearbetas och förverkligas i din konstruktion. 

Du kan komma på några ändamålsenliga idéer som du sedan kan bearbeta självständigt och förverkliga i din konstruktion. 

Teknikutveckling 

 

Ge ett exempel på alternativ lösning av den tekniska konstruktionen, ange någon fördel med teknikvalet utifrån behovet.  

Du ska kunna ge ett exempel på hur tekniken har ändrats genom tiden utifrån behovet. Visa på någon fördel med teknikerna. 

Du ska ge ett exempel på alternativ lösning. Du ska kunna visa på fördelar och nackdelar med tekniken och hur den har ändrats beroende på behov.  

Ritning 

Använt linjal. En vy rätt.

 

Använt linjal. Två vyer rätt.

Använt hjälplinjer.

Måtten korrekt utsätta. 

Måttlinjer med pilar korrekt ritade.

Tydlig skillnad mellan konturlinjer, hjälplinjer och mått gränslinjer.

Använt linjal. Tre vyer rätt. 

Använt hjälplinjer.

Måtten korrekt utsätta, ingen dubbelmåttsättning. 

Måttlinjer med pilar korrekt ritade. 

Tydlig skillnad mellan konturlinjer, hjälplinjer och mått gränslinjer.

Alla vyer med dold konturlinje rätt. Snyggt och prydligt 

 

 

 

Veckoplannering

 

Inlämning av ritningar text och konstruktion på torsdag v19

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: