Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi - "Kolets kemi"

Skapad 2020-05-04 11:21 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundläggande kunskap om organisk kemi. Samt om växthuseffekten och förbränning av kolväten.
Grundskola 8 – 9 NO (år 1-3) Kemi
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta som vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och vår mat innehåller också kolatomer. Ja till och med din kropp består av ungefär 14 kilo kol.

Innehåll

 

 

 

 

Matriser

NO Ke
Åk 9 - Kemi - Organisk kemi

Har ej visat förmåga
Detta var bra
---
Detta var bättre
---
Detta var utmärkt
Begreppsförmåga (sammanställning av alla frågor)
Eleven använder några begrepp. t.ex. koldioxid, fossila bränslen, kokpunkt, nedbrytare,
Eleven använder huvudsakliga/viktiga begrepp. *De föregående begreppen plus exempelvis: fotosyntes, cellandning, förbränning, förmultna, förbränner.
Eleven använder alla naturvetenskapliga begrepp som behövs. *De föregående begreppen plus exempelvis: nedbrytning, omvandling druvsocker mm.
Kunskapsförmåga (sammanställning av alla områden)
Förmågan att förklara och ge exempel med hjälp av fysikaliska begrepp.
Har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva och då ibland med hjälp av fysikaliska begrepp. (T.ex. visar att du vet att kolväten är fossila bränslen, samt fossila bränslens påverkan på miljön. Kan redogöra för de flesta av stegen i kolets kretslopp)
Har goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på samband, ofta med hjälp av fysikaliska begrepp. (T.ex. visar djupare kunskaper om hur kolväten är uppbyggda. Visar på samband som fotosyntes och cellandning och hur de är en del av kolets kretslopp. Kan göra ett val mellan två bränslen med en enkel motivering.)
Har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och visa på generella samband med hjälp av fysikaliska begrepp. (T.ex. visar förståelse för varför vissa bränslen påverkar växthuseffekten mer än andra genom att ta stöd av t.ex. kolets kretslopp, visar tydligt sambandet mellan vårt sätt att leva och den förstärkta växthuseffekten.)
Resonemangsförmåga
Förmågan att resonera i flera led och visa på orsaker, konsekvenser och åtgärder.
Redogör någon orsak och ett par konsekvenser och åtgärder med den förstärkta växthuseffekten. Något resonemang är i två led.
Visar att orsaker till förstärkta beror på förbränning av fossila bränslen och kan visa hur vårt levnadssätt orsaker detta med något exempel. Visar på konsekvenser i tre steg och kan ge minst tre åtgärder.
Resonerar på ett välutvecklat sätt i flera led både när det gäller orsaker, konsekvenser och åtgärder. Har med minst två exempel i vårt sätt att leva som orsakar en förstärkt växthuseffekt samt ger minst fyra åtgärder som underbyggs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: