Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärlek, sex & samlevnad

Skapad 2020-05-04 11:46 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 8 Samhällskunskap Religionskunskap
Under de närmaste veckorna kommer vi att tala om kärlek, sex & samlevnad utifrån religions- och samhällskunskap.

Innehåll

Vi kommer att ha klass- och gruppdiskussioner, se på filmer, frågelåda, värderingsövningar m.m. 

Du kommer att visa dina kunskaper genom ovanstående arbetsmoment.

Uppgifter

 • Uppgifter och material som hör till ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: