Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Favoritmatematik 1B, kapitel 5

Skapad 2020-05-04 12:00 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik
I det här kapitlet kommer du att arbeta med talområdet 0-100. Vi kommer träna på att addera och subtrahera i talområdet 0-100. Vi kommer att prata om udda och jämna tal, hälften och dubbelt samt träna på att bilda tal av tiotal och ental.

Innehåll

Konkretiserade mål i arbetsområdet

 • Du ska kunna räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
 • Du ska veta vad hälften och dubbelt är av olika tal i talområdet 0-100.
 • Du ska kunna addera ental till tiotal, t ex 40+7.
 • Du ska veta var i ett tvåsiffriga tal som entalen respektive tiotalen finns.
 • Du ska kunna känna igen udda och jämna tal i talområdet 0-100.
 • Du ska kunna storleksordna tal i talområdet 0-100.

Vad ska bedömas

Vi kommer att bedöma dina kunskaper att addera och subtrahera med hela tiotal.

Vi kommer att bedöma din förmåga att använda begreppen dubbelt och hälften.

Vi kommer att bedöma dina kunskaper i att addera ental till tiotal.

Vi kommer att bedöma din förmåga att känna igen udda och jämna tal i talområdet 0-100.

Hur ska undervisningen se ut/hur ska eleverna få öva

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar utifrån vårt läromedel Favoritmatematik 1B samt Mera Favoritmatemtik 1B. Du kommer att få arbeta självständigt och i par/grupp med olika typer av övningar.

Du kommer att få spela mattespel.

Hur ska eleverna få visa vad de kan

 • Genom att delta aktivt på lektionerna.
 • Genom diagnosen i matteboken. Den genomförs efter avslutat kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: