Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låt den rätte komma in

Skapad 2020-05-04 12:14 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 8 Svenska
Här kommer ni se ert omdöme gällande både läsloggar och slutuppgiften till boken "låt den rätte komma in".

Innehåll

Uppgifter

 • Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Låt den rätte komma in

E
C
A
Läs- och skrivförmåga
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Kan på ett enkelt sätt redogöra för språk och innehåll i samband med läsning av och samtal om litteratur.
Kan på ett utvecklat sätt redogöra för språk och innehåll i samband med läsning av och samtal om litteratur.
Kan på ett välutvecklat sätt redogöra för språk och innehåll i samband med läsning av och samtal om litteratur.

Sv
Skriva

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en recension.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en recension.
Innehåll
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgarresonemanget.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av recensionen.
Ordvalet är varierat och passar en recension. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av krönikan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter recensionen t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: