Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre (endogena) och yttre (exogena) processer

Skapad 2020-05-04 12:13 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 Geografi
Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. De yttre krafterna består i första hand av vatten, is och vind som slipar ner jordytan.

Innehåll

Arbetsområdet:

I det här arbetsområdet kommer vi studera jordens:

Inre krafter: De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och jordskalv som ökar på jordskorpans höjdskillnader. Vi lär oss även relaterade begrepp som plattektonik.

 • Yttre krafter: De yttre krafterna består i första hand av vittring samt erosion som orsakas av vatten, is och vind. Dessa krafter slipar ner jordytan. Här berörs även människans inverkan på miljön (då människan kan fungera som en yttre kraft).

Undervisningens mål:

Förklara vad plattektonik innebär

Rita en genomskärning av jordens inre

 • Redogöra för vilka uppbyggande och nedbrytande krafter som verkar på jorden och hur de arbetar
 •  
 • Redogöra för det geologiska kretsloppet
 •  
 • Förklara på vilket sätt människan kan fungera som en yttre kraft

Arbetssätt, metod och material:

Undervisningen består av muntliga lärargenomgångar och visning av PowerPoint och filmer. Växelvis arbetar eleverna självständigt under lärarhandledning med texter och instuderingsfrågor, digitala läromedel och verktyg (inläsningstjänst och studi)

Bedömning och betygssättning:

Arbetsområdet pågår vecka 17-20. Prov på arbetsområdet sker vecka 20. Elevernas kunskaper och förmågor bedöms kontinuerligt och fortlöpande under lektionsarbetets gång såväl skriftligt som muntligt. Följande moment bedöms:

 

 • Deltagande på lektionerna (aktivt deltagande i grupp och klassdiskussioner)
 • Prov på arbetsområdet
 • Skriftlig inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Jordens inre (endogena) och yttre (exogena) processer

Ej godtagbara
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: