Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2020-05-04 12:40 i Kvarnbyskolan Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering utifrån kapitel 4, Koll på matematik. multiplikation och division
Grundskola 4 Matematik
Det första avsnittet börjar med repetition av vad multiplikation innebär samt tabellträning. Sedan får eleverna arbeta med multiplikation med 10-200. Kapitlets andra del handlar om division, tabellträning och division med 10-100. Sista avsnittet behandlar sambandet emellan multiplikation och division. Eleverna får träna på att välja rätt räknesätt till textuppgifterna.

Innehåll

Som elev ska man utifrån förmågorna kunna:

Problemlösningsförmåga

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp 
 • visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan multiplikation och division 
 • tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 5x5=25

Metodförmåga

 • kunna använda huvudräkning och skriftliga metoder för att utföra beräkningar 
 • välja lämpliga räknesätt i olika situationer

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om multiplikation och division med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om multiplikation och division

Hur det centrala innehållet ska behandlas

 • genomgångar
 • diskussioner
 • arbete i Koll på matematik
 • aktiviteter

Så får du visa dina kunskaper

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • tester

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och divsion

Problemlösning
Formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll tolkar resultat och drar relevant slutsats
Godtagbar/E-nivå
Högre nivå
Utveckla

Begrepp
tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriva en räknehändelse till uttrycket Visa, använda och uttrycka kunskaper om: kapitlets begrepp samband mellan multiplikation och division
Godtagbar/E-nivå
Högre nivå
Utveckla

Metod
Visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations- och divisionstabellerna) välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer utföra multiplikation och division med 10 och 100
Godtagbar/E-nivå
Högre nivå
Utveckla
Kommunikation och resonemang
Kan beskriva/redovisa kunskaper om multiplikation och division med olika uttrycksformer t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa. Kan föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat Ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om multiplikation och division
Godtagbar/E-nivå
Högre nivå
Utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: