Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Naturvetenskap vt20 Rödklövern

Skapad 2020-05-04 14:22 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
Pedagogisk planering - Naturvetenskap vt20 Rödklövern

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap Vt-2020

Tidsperiod: V. 19-22

Förskolans namn: Njutångers förskola

Grupp: Rödklövern

Barnens ålder: 1-6 år

År och datum: Maj 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Upptäcka vad som händer i naturen just nu med växter och insekter.

- Från frö till planta. Vad gror och växer? Vad behövs för att något ska växa?

- Göra experiment och upptäcka vad som händer. Ställa hypoteser och analysera.

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? 

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill ge barnen möjlighet att stimulera förståelse för kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen samt förmåga att utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
 - v.19: Introducerar från frö till planta med att smaka på en paprika som växt av ett frö vi sådde förra året. Frågar barnen vad de vet om och vad behövs för att något ska växa. Kan allt gro och växa? Tittar på en film om att plantera. Barnen erbjuds att ta med sig frön hemifrån och välja vad de vill plantera tillsammans med de frön förskolan har. Tar tillvara kärnor och frön när vi äter frukt.

- v.20: Fortsätter med experiment och att ställa hypoteser då barnen visade ett stort intresse för det tidigare denna termin. 

- v.21:Besöker och upptäcker vad som händer och sker i naturen, besöker skogen och myrstacken.

Spinner sedan vidare på vad barnen visar för intresse och vill lära mer om. 

Jämställdhet: Vi blandar grupper åldersblandat då vi ser en vinning i att barnen lär av varandra. 

Digitalisering: Barnen får själva vara med och fotografera och filma deras egen och andras lärprocesser. Vi söker information och filmer via olika sökmotorer. 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Barnen erbjuds att fotografera och att filma för att dokumentera sitt eget och andras lärande. Bilder och dok 3 sätts upp på dokumentationsväggen. Glimtar, månadsbrev och lärloggar i UNIKUM. 

Personal skriver dok 1 som sammanställs till dok 2. Vi utvärderar i utvärderingsmallen när vi avslutat undervisningsområdet. 

Planeringen upprättad av: Maja Westberg och Monica Pettersson. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: