Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-05-04 14:33 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 4 Kemi
Vårt livsviktiga vatten.

Innehåll

  

   Mål: Kunna svara på

 • Vad används vatten till?
 • Vad menas med vattnets kretslopp?
 • Vilka olika faser/tillstånd har vatten?
 • Hur renas vårt dricksvatten?
 • Hur renas vårt avloppsvatten?
 • Varför är vatten livsviktigt?

   

    Arbetssätt

 • Undersökningar/experiment
 • Dokumentation
 • Samtal i grupp
 • Faktafilm                         
 
Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna
 • Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: