Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd - taluppfattning åk 2 skriftligt

Skapad 2020-05-04 15:29 i Mörtviksskolan Huddinge
Grundskola 2 Matematik
Bedömningsstöd från Skolverket i matematik åk 2 hösttermin och vårtermin.

Innehåll

Matriser

Ma
HT åk 2 - skriftligt

Uppgifter på låg nivå
Uppgifter på mellan nivå
Uppgifter på hög nivå
Talet efter/Talets grannar
Eleven kan vilka tal som kommer efter i talområdet 11-20.
Eleven kan talens grannar i talområdet 0-50.
Eleven kan talens grannar i talområdet 99-201
Vilket tal visas
Eleven kan skriva vilka tal som visas genom att räkna ental och tiotal.
Eleven kan skriva vilka tal som visas genom att räkna ental och tiotal.
Tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-20.
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-40.
Eleven kan placera ut jämna tal på tallinjen (med 2-hopp) inom talområdet 50-100 och hela tiotal på tallinjen (med 25-hopp) inom talområdet 0-100.
Dela upp tal
Eleven kan dela upp tal 0-10.
Eleven kan dela upp tal 0-12.
Storleksordna tal
Eleven kan storleksordna tal 0-21 och börja med det minsta.
Eleven kan storleksordna tal 0-100 och börja med det minsta.
Beräkna: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-10.
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-20.
Eleven kan se vilket tal som saknas vid öppna utsagor inom addition Ex 17 = 10 + ___ Ex ___+10=29
Beräkna: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-10.
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-13.
Eleven kan se vilket tal som saknas vid öppna utsagor inom subtraktion Ex 15 = 25 - ___ Ex ___-3=12
Likhetstecknet, skriv talet som saknas.
Eleven kan beräkna uppgifter med addition där tal fattas i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
Eleven kan beräkna uppgifter med addition där tal fattas i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
Textuppgift addition subtraktion
Eleven kan utifrån en textuppgift lägga ihop två summor som tillsammans blir 95.
Eleven kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-200, samt rita eller skriva hur den tänker.
Talföljd
Eleven kan fortsätta talföljden med 5-hopp från 10 till 45 och talföljden bakåt med 2-hopp från 77 till 65.
Beräkna mutiplikation
Eleven kan beräkna uppgifter med multiplikation inom talområdet 0-30 och ser sambandet mellan upprepad addition och multiplikation, Ex 6 * 2 = ___ och 10 + 10 +10 = 3 * ___
Textuppgift division
Eleven kan lösa en textuppgift som handlar om division inom talområdet 0-50, samt rita eller skriva hur den tänker.

Ma
VT åk 2 - skriftligt

Uppgifter på låg nivå
Uppgifter på mellan nivå
Uppgifter på hög nivå
Talets grannar
Eleven kan talens grannar 0-21.
Eleven kan talens grannar 0-170.
Eleven kan talens grannar inom talområdet 288 - 2102.
Fortsätta talföljden
Eleven kan fortsätta talföljden med tvåhopp 2-14 och talföljden bakåt 7-1.
Eleven kan fortsätta talföljden med trehopp 1-19 och talföljden bakåt med tvåhopp 14-2.
Eleven kan fortsätta talföljden bakåt med 3-hopp från 102 till 84 och talföljden med 25-hopp från 225 till 350. Eleven kan fortsätta talföljden med dubblering från 2 till 128 samt förklara hur den har tänkt.
Tallinjen
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-20.
Eleven kan placera ut tal på tallinjen 0-75.
Eleven kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100 samt 0-1000 och talen 1/2, 1 och 1,5 på en tallinje från 0 till 2.
Dela upp talet
Eleven kan dela upp tal 0-8.
Storleksordna tal
Eleven kan storleksordna tal 0-31 och börja med det minsta.
Eleven kan storleksordna tal 0-231 och börja med det minsta.
Beräkna: addition
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-16.
Eleven kan beräkna uppgifter med addition i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
Eleven kan se vilket tal som saknas vid öppna utsagor inom addition och subtraktion Ex 18 = 11 + ___ och ___ - 8 = 42
Beräkna: subtraktion
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-12.
Eleven kan beräkna uppgifter med subtraktion i talområdet 0-10. Eleven förstår likhetstecknets betydelse.
Beräkna: multiplikation
Eleven kan beräkna multiplikation med tabellerna: 2,3,5 och 10.
Eleven kan beräkna uppgifter med multiplikation inom talområdet 0-40 och ser sambandet mellan upprepad addition och multiplikation, Ex 7 * 4 = ___ och 4 + 4 + 4 = ___ * 4
Beräkna division
Eleven kan göra beräkningar med division inom talområdet 0-1000 Ex. 14/2, 40/5 och 1000/10
Textuppgift Addition/ Subtraktion
Eleven kan utifrån en textuppgift lägga ihop två summor som tillsammans blir 95.
Eleven kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-1000 samt rita eller skriva hur den tänker.
Textuppgift - division/multiplikation
Eleven kan utifrån en textuppgift dela en summa (äpplen) på fyra (barn).
Eleven kan lösa textuppgifter med tredjedelar, där den använder sig av både division och multiplikation och visar hur den tänker.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: