Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Funktioner - Ma 2a

Skapad 2020-05-04 16:02 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Kommer ni ihåg funktionsmaskinen? Vi kommer att jobba med det men ändå inte. Nya matematiska begrepp kommer att introduceras samt hur kan man granska olika matematiska funktioner kommer vi att lära oss.

Innehåll

Funktioner 

 

 

Under några veckor har vi arbetat med funktioner. 
 

Vi har haft genomgångar, diskussioner, grupparbete och individuellt arbete. Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av ett prov som du kommer att skriva efter avslutat område så snabbt som är möjligt.  

 

När: vecka 10 - vecka 14/? 

 

Vad: Funktioner 

 

Examination: Skriftligt prov, VECKA  ?

  

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna: 

 

 • Förklara vad som menas med en funktion 
 • Betydelsen av definitionsmängd och värdemängd 
 • Rita grafen till olika typer av funktioner 
 • Lösa potens-, exponential – och andragradsekvationer grafiskt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.
  Mat  -
 • Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer.
  Mat  -
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -

Matriser

Mat
Ma 2a -matris - Funktioner

Ej deltagit
E
C
A
B (Begrepp)
P (Procedur)
Pl (Problemlösning)
M (Modellering)
RK (Resonemang och Kommunikation)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: