Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friktion, tyngdkraft och balans

Skapad 2020-05-04 16:20 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Arbetsområde: tyngdkraft, friktion och jämnvikt
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du ska få göra några försök som handlar om friktion, tyngdkraft och balans. Bland annat ska du få undersöka hur det glider på olika underlag, hur stadigt olika föremål står och hur snabbt olika föremål faller till marken.

Innehåll

Syftet med undervisningen: 

Eleverna ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet/intresse för att undersöka omvärlden. 

Målet med arbetsområdet är:

 • att du ska känna till vad begreppen tyngdkraft, friktion och balans innebär och koppla det till verkligheten. 

Arbetssätt

 • Tillsammans undersöker vi hur olika föremål glider på olika underlag. (Friktion)
 • Tillsammans undersöker vi hur snabbt olika föremål faller till marken (Tyngdkraft= gravitation.)
 • Tillsammans undersöker vi hur stadigt olika föremål står och förstår varför (Balans).

 

 • Vi kommer att titta på film.
 • Vi reflekterar och samtalar tillsammans.

Bedömning

Din förmåga att:

 • Beskriva på ett enkelt sätt vad begreppen tyngdkraft, friktion och balans innebär.
 • Utföra enkla undersökningar kring detta arbetsområde.
 • Reflektera kring dina undersökningar och jämföra dem med andras. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: