Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diktanalys

Skapad 2020-05-04 16:35 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Skriv en analys av dikten "I rörelse" av Karin boye. Utgå från analysfrågorna nedan. Skriv din analys i en flytande, självbärande text och tänk på att ha en tydlig inledning och avslutning. Ge exempel ur dikten som stöd för din analys.

Innehåll

Diktanalysfrågor 

Mötet med dikten 

 • Vilka är dina första reaktioner på dikten? 

 • Vilka tankar och känslor väcker den? 

 • Vadfastnar du särskiltför? Varför just det?  

Titel 

 • Har dikten en titel? Hur lyder den? Hur samspelar den med innehållet? 

 

Innehåll 

 • Vad innehåller dikten? Vad beskriver, skildrar eller uttrycker den? 

 • Vilken känsla ellerstämning finns i dikten? 

 • Har dikten ett tema? Vilket? 

 

Berättarperspektiv och personer 

 • Vad har dikten för berättarperspektiv? 

 • Vilka personer/subjekt finns med i dikten? Hur är deras relation? 

 

Miljö 

 • Var utspelar sig eller pågår dikten? 

 • Finns det miljöskildringar? 

 

Språk och stilfigurer 

 • Hur är dikten skriven? Förekommer bilder, symboler eller andra stilfigurer? Vilken effekt skapar det? 

 

Budskap 

 • Vad har dikten för budskap? 

Matriser

Sve
Diktanalys

Kunskapskrav

E
D
C
B
A
Analysera lyrik
E Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: