Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2020-05-04 17:26 i Ingaredsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under några veckor kommer vi att arbeta med religion och då de två världsreligionerna Hinduismen och Buddhismen. Dessa två religioner har mycket gemensamt. I båda religionerna tror man på återfödelse, hur man har det i sitt liv idag bestäms av hur man levde i ett föregående liv.

Innehåll

 

 

 • Syftet med ämnet religionskunskap är att du ska utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Du ska bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Syftet är också att du ska få reflektera över olika livsfrågor och på så sätt få en ökad förståelse för ditt eget och andra människors sätt att tänka och leva. 

 

Hur ska vi arbeta

 

Undervisningen kommer ta upp

 • Centrala begrepp för hinduism och buddhism
 • Religionernas historia
 • samband mellan samhälle och religion

 


Vi kommer att göra vissa jämförelser av de båda religionerna 
Du kommer att få jobba med viktiga begrepp
Du kommer att få göra ett eget arbete fördjupningsarbete.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl
 • du använder viktiga begrepp
 • du kan beskriva och förklara huvuddragen i religionerna
 • du resonerar kring likheter och skillnader mellan dem
 • du resonerar kring hur samhälle och religion hör ihop
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

>
>>
>>>
Känna till fakta
Känna till heliga platser och levnadsregler inom hinduism och buddhism
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du berättar om någon helig plats och regel inom hinduism och buddhism
Du berättar om ett par heliga platser och regler inom hinduism och buddhism
Du berättar om några heliga platser och regler inom hinduism och buddhism
Jämföra
Kunna jämföra hinduism och buddhism vad gäller levnadsregler, sätt att utöva religionen och de traditioner som förekommer
 • Re  E 6
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
 • Re  A 6
Du kan visa någon likhet och skillnad mellan hinduism och buddhism
Du kan visa ett par likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism
Du kan visa några likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism och säga något om vad dessa beror på.
Se religionens påverkan
Hur påverkas människorna i det dagliga livet av religionen
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan ge något exempel på hur livet påverkas av religionens levnadsregler och traditioner
Du kan ge ett par exempel på hur livet påverkas av religionens levnadsregler och traditioner
Du kan ge några exempel på hur livet påverkas av religionens levnadsregler och traditioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: