Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigans uppföljning 2, Projektavstämning

Skapad 2020-05-04 17:35 i 123351 Förskolan Lyckan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje perioden i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra perioder: projektuppstart samt tre uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring vart är vi på väg och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

 

Projektbeskrivning "Rädda världen"  

Projektet har sin utgångspunkt i höstens projektuppdrag med fokus på hållbar utveckling och att ta hand om vår närmiljö. Syftet har varit att barnen ska utveckla förståelse och känna delaktighet när det gäller hållbarhet utifrån tre olika områden: Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Från att se gruppen växa ihop och få känslan av "vi" har temat "att vara en bra kompis" varit en röd tråd igenom projektet. I naturen har vi utforskat insekter och naturskiftningar men även nedskräpning som tillsammans med QR-koderna från UR-programmet "Rädda Världen" blivit ett slags gemensamt uppdrag som gett namn till projektet "Rädda världen". 

För att utveckla barnens vilja att hjälpa andra, förståelse för att man duger som man är, självtillit och möjlighet att leva sig in i andra människors situation har vi använt oss av sånger, samtalskort, böcker, lekar och upplevelser som ger barnen verktyg att använda i sociala samspel. Till exempel att tillsammans reflektera över olika etiska dilemman, kompisregler, stopphanden och vår kompissång; som vi ser används flitigt ibland annat konfliktlösning. Barnen har börjat göra böcker som har fokus på barnkonventionen och syftet att utveckla förståelse för deras egna men också alla människors lika värde.

Vi ser till att introducera och befästa så mycket kunskap om material som möjligt så att barnen ska få möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag. Vi reflekterar mycket om materialet barnen använder; Är pappret slut? Kolla om du hittar något i din låda som du kan fortsätta på! Matsvinn och pärlor, men också den lera som hamnar på golvet och sedan i papperskorgen.

Promenader i vår närmiljö har haft syfte att lära känna den miljö barnen lever i och då också vilja ta hand om den. Tanto-skogen och återvinningen har varit regelbundna utflyktsmål. I naturen har barnen fått möjlighet att upptäcka skiftningar av årstider samt insekter och glas/skräp, på återvinningen sorterar vi och reflekterar över olika material, samt den process som kommer sen för skräpet. Var tar skräpet vägen? Vi har deltagit på skräpplockardagen och gjort rent i ”vår” skog och koja i Tanto.

Vad mår vi människor bra av och vad mår djur och natur bra av? har varit ledande frågor. Vi har planterat och följt processen från grönsak till frö till planta.

Programmet om ”vatten” har inspirerat barnen att ställa frågor om vatten samt titta på vår jordglob. Vi har målat vatten och pratat om var vatten finns, var vattnet i kranen kommer ifrån mm. Vi vill att barnen ska utveckla förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan. Värna om jordens resurser.

Förändrat kunnande

Vi ser ”vi-känslan” i att barnen är trygga i flera olika konstellationer än tidigare. De flesta leker med ”vem som helst” i gruppen och väljer lek efter intresse, inte kompis. Vid konflikter används främst stopp-handen och kompis-sången, men också att säga ”hur skulle du känna om…?”. De hjälper och tröstar varandra. Visar förståelse för varandras olikheter genom att exempelvis vissa får ha med en dinosaurie vid matbordet ”för att den behöver det” eller att vissa barn får annan mat.

Vid återvinningen ser vi att barnen har kunskap om att sortera olika material, om skräp i naturens påverkan på djur, människor och natur. De reflekterar över nedskräpningen de dagligen ser och använder spontant begreppen kopplade till ämnet. Nere vid matsalen där de kan besöka skräpmonstren, där vi också sorterar sopor.

Ansvaret de tar för varandra och naturen ser vi mer och mer att de tar för vår miljö på förskolan, att sortera leksaker och plocka upp/ihop det material man använt är mer rutin nu än tidigare.

Det barnen upplever i vår närmiljö känner de sedan igen i programmet ”Rädda världen” och kan reflektera och se samband mellan oss och naturen. Vi återkopplar även till jordgloben där barnen ser att det gröna måste vara gräs och träd precis som i tanto eller våra plantor. Det blåa-vatten, som vi även reflekterar kommer ur våra kranar. De pekar även lite varstans var de bor och var de varit mm.

Hur vill vi gå vidare - och varför?

Vi kommer fortsätta vårterminen bland annat med att utforska vad vi har för vatten i vår närhet. Vilka lever i vattnet? Finns det skräp även i vattnet? Med syfte att göra kopplingar till naturens kretslopp. Vi fortsätter dokumentera våra upplevelser på vår vägg inne på Nyckelpigan för att synliggöra för barnen.

Vi kommer under resten av terminen fokusera på att förflytta den pedagogiska verksamheten ut och alltså ta med material som behövs.

                                                                                        

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: