Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Melodispel och ackord på piano

Skapad 2020-05-04 20:39 i Lurs skola Tanum
Du ska få lära dig hur man hittar tonerna på pianot, hur man tar dur och mollackord och spela en melodi.
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi kommer att spela melodier och ackord på piano och kompa varandra på olika instrument.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och träna enskilt och i grupp.

Arbetet kommer att ske några veckor under vårterminen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Melodispel och ackord på piano

Rubrik 1

Nivå 1
Kan till viss del.
Nivå 2
Kan till övervägande del.
Nivå 3
Kan med flyt.
Aspekt 1
Jag vet hur ett notsystem fungerar, och kan hitta tonerna på ett piano.
Ny aspekt
Jag kan spela en enkel melodi på piano.
Ny aspekt
Jag kan spela ackord till en låt.
Ny aspekt
Jag kan spela en basstämma på något instrument.
Ny aspekt
Jag kan kompa rytmiskt med något slagverksinstrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: