Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och reklam åk 5 VT-20

Skapad 2020-05-04 20:47 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde i åk 5 som behandlar massmedia och reklam.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Massmedia och reklam spelar en allt större roll i våra liv. Företag behöver visa sina reklamfilmer och annonser för att kunna sälja sina produkter. Ibland kan det vara svårt att se skillnaden mellan reklam, nyheter och information. För att bli mer medvetna kommer vi under det här arbetsområdet att titta på olika massmedier och reklam på ett kritiskt sätt.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla följande förmågor:

Analysförmåga:
Du kommer att få analysera olika medier och reklam.

Begreppslig förmåga:
Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp som tillhör arbetsområdet och du utvecklar förmågan att använda dem i olika sammanhang och för att kunna förklara och beskriva massmedia och reklam.

Kommunikativ förmåga: 
Genom att diskutera under arbetets gång tränar du den kommunikativa förmågan. 

Prodecurförmåga:
Att bli medveten om vad skillnaden är mellan fakta och värderingar genom de analyser du gör.

 

Under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om:

 • Vad massmedia är och vilka typer av massmedia som finns.
 • Vilka massmediernas uppgifter är.
 • Vad reklam är och hur den fungerar.
 • Varför det är viktigt att kritiskt granska massmedia och reklam.
 • Skillnaden mellan reklam-nyhet-information.

 

Ord och begrepp som du ska känna till:

massmedia, reklam, information, marknadsföring, yttrandefrihet, tryckfrihet, målgrupp, produktplacering, källkritik, konsument, enkelriktad kommunikation, dubbelriktad kommunikation, sponsring

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar där Maria berättar och går igenom grunderna i arbetsområdet. Vi fokuserar på att lära oss de begrepp som är speciella för arbetsområdet.
 • Vi skriver anteckningar.
 • Du kommer att få fundera över din egen media och reklamkonsumtion.
 • Vi tittar på avsnitt av "Är det sant?".
 • Vi kommer att titta på och analysera reklamklipp.
 • Vi kommer att titta på filmsekvenser, bilder mm där produktplacering förekommer.

 

Detta kommer att bedömas: (Se även bedömningsmatris)

 • Din förmåga att använda de speciella ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • Din förmåga att analysera reklam.

 

Så här sker bedömningen:

 • Under lektionstid i diskussioner och enskilt arbete.
 • Genom läxförhör

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Media och reklam

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Analysera
Du är på väg att kunna analysera en reklam med ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
Du kan på ett enkelt sätt analysera en reklam och du använder några ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
Du kan på ett utvecklat sätt analysera en reklam och använder flera ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
Du kan på ett välutvecklat sätt analysera en reklam och använder flera flera ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
Förklara
Du är på väg att med ord och begrepp som tillhör arbetsområdet kunna förklara massmedia och reklam i samhället.
Med ord och begrepp som tillhör arbetsområdet kan du på ett enkelt sätt förklara massmedia och reklam i samhället.
Med ord och begrepp som tillhör arbetsområdet kan du på ett utvecklat sätt förklara massmedia och reklam i samhället.
Med ord och begrepp som tillhör arbetsområdet kan du på ett välutvecklat sätt förklara massmedia och reklam i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: