Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-20 Teknik - Ballongbilen åk:5

Skapad 2020-05-04 20:50 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 5 Teknik
Eleverna skall använda sina kunskaper i teknik och bygga en designad bil som drivs framåt med hjälp av en ballong. Arbetet sker i grupp. Arbetsområdet pågår under v.20-24.

Innehåll

Ballongbilen!

Syfte

Te

Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 

 

Konkretisering

Eleverna kommer att delas in i arbetspar. Grupperna får alla samma uppgift, att bygga en bli som drivs med hjälp av endast 1 ballong.

Bilen skall gå så långt som möjligt men den kommer också bedömas utifrån design. Eleverna kommer att få ta del av några exempel för att få inspiration i sitt kommande bygge. Vi kommer även att lära oss om energiomvandlingar, friktion och luftmotstånd, detta för att bättre förstå oss på vad det är som händer kring bilen och hur kan vi påverka detta i vårt bygge.

Vi avslutar arbetsområdet med ett ballongbilsrace. 

Centralt innehåll

 • Te 4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Te 4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Te 4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Bedömning

Bedömning kommer ges på:

Ritningen som eleverna skapar själva med bild och text.

Logg/dokumentation under arbetsgången.

Hur väl eleverna visar hur de prövar och omprövar sina idéer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
VT-20 Teknik - Ballongbilen åk:5

Matris v. 20-24

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Egen planering/text Separat skriftlig/muntlig uppgift
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Beskriva
Separat skriftlig/muntlig uppgift
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Bygga
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och göra enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och göra utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och göra välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Ritning, bild plus text
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: