Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkhälsopolitiska mål

Skapad 2020-05-04 23:00 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Hälsa
I Sverige har ett aktivt folkhälsoarbete bedrivits under många år. Idag finns det åtta folkhälsomål. Många yrkesgrupper arbetar hälsofrämjande i samhället för att förebygga ohälsa hos befolkningen. WHO har förtydligat i sin definition att hela samhället aktivt ska förebygga ohälsa och medverka till att nå målen.

Innehåll

 

Centralt innehåll

 

Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Lagar, mål, andra bestämmelser och överenskommelser för folkhälsoarbete på internationell, nationell och lokal nivå. Metoder för att analysera människors hälsotillstånd. Kritisk bearbetning av information från olika källor.

 

 

 

Skriftlig inlämning 21/5

 

Uppgiften ska vara 2-3 sidor. Times new roman, Textstorlek 12, 1,5 radavstånd och källförteckning 

 

 

 

1.     Del 1: Inledning:

 

-       Beskriv vad är folkhälsoarbete och ”folkhälsopolitiska mål” är.

 

-       Vilka faktorer bestämmer hälsotillståndet i ett land? Hur följer man hur hälsan förändras över tid?

 

-       Beskriv folkhälsoarbete på global nivå. Vilka är de globala målen och vilka ansvarar för att dessa uppnås?

 

-       Beskriv folkhälsoarbete i Sverige. Vilka är de svenska folkhälsomålen? Jämför med de globala.

 

-       Varför är finns de folkhälsomål?

 

-       Vilka lagar kan du hitta som reglerar de svenska folkhälsomålen. Ge så många exempel du kan hitta.

 


 

 

2.     Del 2: 

     Välj ett av de svenska folkhälsomålen och beskriv med egna ord vad målområdet handlar om, vad menas med ”Viktiga arenor” ta reda på så mycket du kan.

 

 

 

 Hitta sedan ett folkhälsoprojekt alternativt någon kommuns hälsofrämjande aktivitet inom det folkhälsomål du har valt.

a)Beskriv projektet/aktiviteten du hittat, var bedrivs det? I vilken kommun, stad görs detta.

b) Vilken inverkan har projektet på individ, grupp och samhällsnivå
 

 

c) Är det ett lokalt, nationellt eller internationellt projekt? 

 

d) Hur stort är problemet och hur har det framkommit att det är ett problem. Finns det statistik och vad säger den? 

 

e) Finns det lagar och överenskommelser, bestämmelser som stödjer projektet? (det är inte säkert att det framgår av projektbeskrivningen då får ni själva fundera över vilka lagar som ni anser projektet skulle kunna luta sig mot exempelvis HSN, SOL, arbetsmiljölagen eller alkohollagen glöm inte att motivera)

 

f) Hur ser folkhälsoarbetet ut i övriga världen gällande detta projekt, finns det samarbeten mellan länder eller liknande enskilda projekt?

 

 

 

OBS! Glöm inte att använda er av centrala begrepp och teorier!

 

 

 

3.     Ni måste i slutet av arbetet ange källor i  källförteckning och göra en skriftlig reflektion  över källans trovärdighet.

 

 

 

 

 

Att läsa: Powerpoints om folkhälsa, Kapitel 9 och kapitel 10 i boken men var medveten om vilket år den är skriven och jämför med folkhälsomyndighetens hemsida samt de globala målen på nätet.

 

 

Lycka till  /Agnes

Uppgifter

  • Tema folkhälsoarbete

Matriser

Hal
Folkhälsopolitiska mål

Rubrik 1

E
C
A
Folkhälsoarbete
Eleven beskriver översiktligt folkhälsoarbeten och hälsofrämjande arbetssätt på individ, grupp och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser
Eleven beskriver utförligt folkhälsoarbeten och hälsofrämjande arbetssätt på individ, grupp och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier. Eleven förklarar enkla samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat folkhälsoarbeten och hälsofrämjande arbetssätt på individ, grupp och samhällsnivå. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier Eleven förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
lagar
Eleven redogör översiktligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter.
Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med säkerhet utgångspunkt i dessa i sitt arbete.
Planera genomföra utvärdera
Eleven planerar såväl självständigt uppgifter utifrån syfte och mål. Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet.
källkritik
I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med enkla omdömen.
I arbetet söker och bearbetar eleven med viss säkerhet information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen.
I arbetet söker och bearbetar eleven med säkerhet information från olika källor samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: