Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt Sofia Nordin, vt 2020

Skapad 2020-05-05 07:41 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
- Vi går igenom testtypens särdrag - När vi skriver bör du tänka extra på vilken typ av text du skriver så att du kan följa det mönster och sätt som texten ska skrivas på. - Vi går igenom hur du bygger upp din text, strukturen - en bra och passande rubrik, en bra och passande inledning, utvecklade och passande händelser, ett passande problem att lösa, en passande lösning och ett slut som knyter ihop alla lösa delar i texten på ett bra sätt. Beskrivningar - Person- och miljöbeskrivningar, att höja stämning och beskriva känslor, beskriva miljö, förstärka texten med adjektiv och adverb. Stavning och meningar - Stavning (dubbelteckning, o/å-ljudet, e/ä-ljudet, tj-ljudet), meningar (punkt, komma, talstreck, stor bokstav, utropstecken och frågetecken), - Variera meningar och meningsbyggnad - t ex meningens längd, att du börjar och slutar meningarna på olika sätt, - Variation av ord - t ex att du anpassar ordvalet till texttyp och att du väljer passande ord för att beskriva olika saker. - Dialog - kunna använda talstreck korrekt), Röd tråd - göra handlingen begriplig för läsaren och att avsluta berättelsen genom att knyta ihop lösa trådar. Ett tydligt tecken på att text är bra, är om texten är lätt att hänga med i men ändå med utvecklat innehåll och beskrivningar.
Grundskola 5 Svenska
Du kommer få läsa antingen Äventyrsveckan eller Snöstormen och arbeta med böckerna på olika sätt i klassrummet. Sofia Nordin som har skrivit böckerna kommer att besöka oss och berätta om sitt författarskap. Du kommer att få skriva egna läsloggar, diskutera i klassen samt göra en individuell bokrecension.

Innehåll

Syfte med uppgiften

  • Kunna följa instruktioner på egen hand
  • Kunna skriva en sammanfattning i stora drag och i kronologisk ordning
  • Kunna förklara/uppfatta budskap i en läst bok
  • Kunna koppla din bok till någon annan bok du har läst samt förklara kopplingen 
  • Kunna förklara hur du tycker och tänker om det lästa och varför
  • Kunna diskutera en läst bok muntligt och skriftligt ur olika perspektiv 

 

Matriser

Sv
Bokprojekt Sofia Nordin, år 5

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområde
Sammanfattning - stora drag
Du kan skriva en begriplig sammanfattning i stora drag. Även om man inte läst boken går det att förstå vad den handlar om Den är skriven i kronologisk ordning,
Du har skrivit en mycket tydlig sammanfattning i stora drag. Den är skriven i kronologisk ordning och viktiga centrala delar finns med.
Du behöver träna på att skriva en sammanfattning i stora drag. Du behöver träna på att få med viktiga delar så det blir förståeligt för någon som inte läst boken.
Budskap - uppfatta bokens budskap
Du kan uppfatta och förklara budskap i en läst bok. Du kan förklara på ett begripligt sätt hur du menar.
Du kan uppfatta och förklara budskap i en läst bok på ett utvecklat sätt. Du kan förklara på olika sätt hur du tänker kring budskapen.
Du behöver träna på att hitta budskap - vad författaren vill förmedla med sin bok. Kunna förklara vad du uppfattar är syftet med en bok, vad boken vill lära dig eller säga.
Kopplingar - text till text
Du kan koppla det du har läst till något annat du läst. Du kan kan på ett enkelt sätt förklara varför du kopplar som du gör.
Du kan koppla det du har läst till något annat du har läst på ett tydligt sätt. Du kan förklara på ett utvecklat sätt varför du kopplar som du gör.
Du behöver träna på att koppla det du läst till något annat du har läst. Du behöver också träna på att förklara hur och varför du kopplar som du gör.
Instruktioner
Du kan delvis följa instruktioner på egen hand. Du behöver oftast ta hjälp av en vuxen för att förstå vad du ska göra.
Du kan följa instruktioner på egen hand. Om du inte förstår har du strategier för att klura ut vad du ska göra ändå.
Du behöver träna på att följa instruktioner på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: