Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2020-05-05 07:40 i Söderskolan Falkenberg
Ett litet temaområde om fåglar.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Du kommer få möjlighet att lära din några av de vanligaste fågelarterna. Vi tränar samtidigt på att söka information, skriva faktatexter, jämföra fåglar och utökar vår kunskap kring näringskedjor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att:
 •  
 • -lyssna och samtala tillsammans i par/grupp/helklass
 • -jämföra (se likheter och skillnader) 
 • -relatera till egna erfarenheter och iakttagelser
 • -använda begrepp kopplade till fåglar
 • -känna igen olika fåglar i vår närmiljö
 • -samla information från böcker och elektroniska källor för att skriva faktatexter
 • -använda informationen du samlat in och skriva faktatexter
 • -utöka din kunskap kring näringskedjor

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • -jämföra olika fåglars utseende och livssätt
 • -samla information från olika texter och elektroniska källor
 • -använda informationen för att skriva faktatexter
 • -känna igen några av de vanligaste fåglarna i vår närmiljö
 • -ge exempel på en näringskedja där en eller flera fåglar ingår

Genom att:

 • -se hur du kan jämföra 
 • -hur du deltar i gruppdiskussioner
 • -hur du samlar information 
 • -läsa din faktatext

Undervisning och arbetsformer

Detta kommer du att få träna genom att:

 • -lyssna på gemensamma genomgångar och titta på film
 • -göra jämförelser (VENN-diagram) och samtal i par/grupp och helklass 
 • -göra observationer i närmiljön runt om skolan
 • -informationssökande i böcker och på internet 
 • -skriva faktatexter utifrån den samlade informationen
 •  
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: